Güvenlik Çözümleri

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Kurumlar için hayati öneme sahip olan bilgilerin, günümüzde illegal yollarla elde edilebilmesi, kurumlar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Zararlı bir uygulamanın çalıştığı bilgisayar artık sahibine ait olmaktan çıkmıştır. Gelişen internet ağı ve sistemlerle birlikte, bilgi güvenliğinin sağlanması, sadece ağ yapısını korunmanın yeterli olmadığı durumlarda; uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir.

Kurumlar için sadece ağ bazında güvenlik sağlayan güvenlik duvarı (Firewall), IDS/IPS gibi ürünlerin dışında; web sitesi güvenliği (Web Application Firewall), e-posta güvenliği (Anti-Spam Gateway) web ve uygulama güvenliği (Web Filter & Application Filter), network erişim kontrolü (NAC), veri kaybı önleme (DLP),bütünleşik güvenlik platformu(SIEM) ve son kullanıcı güvenliği gibi çözümleri de güvenlik bütününü tamamlayan parçalar olarak düşünmek gerekmektedir. Bulut Bilgi Teknolojileri, bilişim güvenliği çözümleriyle kurumsal bilgilerinizi en güçlü şekilde muhafaza etmektedir.