Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

SisoHBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), Sağlık kurumlarının bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, mal, finans) etkin bir şekilde kullanılmasına olanak verir. Gelir/giderlerinin hatasız izlenmesine, kaynakların verimli olarak kullanılması, kaçakların önlenmesi, verilerin hızlı/güvenli bir ortamda değerlendirerek çağdaş bir yapıya kavuşturur. 

Sisohbys, yapılan işlemlerin tıbbi cihazlarla entegrasyonunu, tüm birimlerdeki kayıtlarının tutulabilmesini ve kurum içi evrak hareketlerinin yönetimini sağlayan bir Tam Otomasyon sistemidir. Hedefi, sağlık kurumlarının (Devlet, SGK, Üniversite ve Özel Hastanelere, Dispanserler, Sağlık Müdürlükleri ve Döner Sermaye Saymanlıkları) kendi bünyelerinde ve bağlı birimlerinde entegre (genel/yerel) olarak çalışarak tüm işleyişini tam bir otomasyona dönüştürmek, çevre kurumlarla iletişimlerini düzenleyerek karmaşık işlemlerini kolaylaştırmaktır. Halen 150’yi aşkın kurumda uygulanan SisoHBYS, 8 ana modülden ve bu modüller ile entegre çalışan alt modüllerden oluşmaktadır.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri uygulaması SisoHBYS (HIS) V2.0.2, Oracle Database 12c, Oracle Linux 6.5 ve Oracle Exadata Database Machine ve Oracle Database Appliance tarafından desteklenmektedir. Oracle Enterprise Linux ve Weblogic Server üzerinde  tam olarak test edilmiş ve sorunsuz çalışmaktadır.

* Sisoft, HIMMS EUROPE “Yazılım Firmaları Pazar Payı” ve “HBYS Firmaları Pazar Payı” verilerine göre HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri) firmaları arasında Türkiye’de Ülke Lideri konumundadır.

 
features-details2