Yazılım Çözümleri

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
 
Özel Yazılım Nedir?
 
Özel yazılım, Kurumların kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi süreçlerine uygun olarak  tasarlanan ve yazılımı bu yönde yapılan programlara denmektedir.
 
Piyasada her kurum ve sektöre göre uygun bütçeli paket yazılımlar bulunmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu programlar tam olarak istenene cevap veremeyebilir. Böyle durumlarda her şirket kendi için özel yazılım geliştirmeye ihtiyaç duyar. Yazılımın kabiliyetine göre fiyatlandırılan özel yazılımlar, bir çok firmaya avantaj sağlamaktadır. 
 
Özel Yazılımlar, piyasada hazır olarak satılan programlardan farklı olarak yazılım firmaları tarafından şirketlerin belli ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya çıkar, uzun araştırmalar ve detaylı çalışmalar sonrasında oluşturulur. Oluşturulduktan sonra, kullanım ihtiyacı olan firmalara satılır ve onların sistemlerine entegre edilir. Yazılımı yapan firmalar, sistemlerin tasarlanması ve yazılmasının yanı sıra satış sonrası hizmetleri de sağlar. Bu hizmetler eğitim, danışmanlık, destek ve geliştirme şeklinde olabilir. Özel yazılımlar pratik ve düşük maliyetli çözümler sunmaları bakımından oldukça tercih edilmektedir.
 
Özel Yazılım Sistemlerinin Hazır Sistemlerden Farkları Nelerdir?
 
• Gelişime açık bir yapıdadır. Özel yazılım, ihtiyaçlarınızın sonradan belirginleşmesi, artması, değişmesi gibi durumlardan etkilenmez bu senaryolara her zaman hazırlıklıdır.
• Diğer sistemlerle entegrasyon kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu sayede verilerinizi tek bir yerde toplayıp raporlayabilirsiniz.
• Özel yazılım projeniz kurumunuza ait olmaktadır, paket sistemler genelde lisans ücretleriyle kiralanmaktadır.
• Paket sistemlerde fazla olan, kullanılmayan birçok özellik bulunduğundan yavaş çalışmaktadır. Özel yazılım projeniz ihtiyaçlarınıza odaklanıp üretildiğinden yüksek performans ile çalışmaktadır.
• Projenizi tablet, mobil gibi farklı platformlarda kullanabilir ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz.
 
Özel Yazılım Geliştirmenin Avantajları Nelerdir?
 
• Şirket ihtiyaçlarına uygun ve esnek çözümler sunar
• İş süreçlerinizi değiştirmeden hızlı kullanım kolaylığı sağlar
• Kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar
• Gereksinim duyulan diğer sistemler ile entegrasyonu vardır
• PC, Mac, Tablet ve mobil gibi farklı platformlarda çalışabilir
• Sonradan çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilir
• Özel yazılımlar tamamen şirketlerin kendilerine özel iş akışları dikkate alınarak tasarlanır. Bu da şirketin ihtiyaç ve eksiklerini doğrudan gidermeye yönelik çözümler sağlar
• Yazılımdan en doğru şekilde faydalanabilmek adına özel yazılım firması tarafından teknik destek ve eğitim hizmeti sağlanır.
• Yazılım şirket verilerine her yerden ve her an kolay ulaşım sağlar. Bu da şirkete mobil olma yeteneği kazandırır. Çalışanlar ve yöneticiler sadece ofiste değil, her yerde şirkete yönelik satış, pazarlama, finans ya da toplantı gibi işlemleri gerçekleştirebilir. 
• Özel yazılımlar şirket verilerini sürekli analiz ederek şirket çalışanları faydalı olabilecek geri bildirimler sağlar. 
• Şirketin mevcut durumu ile ilgili düzenli raporlar sunar. Bunu günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak yapabildiği gibi istenilen özel aralıklarda da anlık olarak rapor almak mümkündür. 
• Şirketin yaklaşan etkinlikleri, ödemeleri, toplantıları, eğitimleri vb. özel durumları hatırlatarak hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlar.
• Şirket içi iletişim özel yazılım üzerinden sağlanabilir. Bu yazılım kullanılarak şirket içi yazışmalar, online toplantılar, ortak çalışmalar, belge ve dosya paylaşımı gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. 
 
Özel Yazılım Geliştirilirken Nasıl Bir Yol İzlenir?
 
Bunları maddeler halinde açıklarken örnek olması açısından  Bulut Bilgi Teknolojileri olarak izlediğimiz yolu referans verdik.
 
• Müşteri taleplerinin belirlenmesi:
 
İlk adım olarak, iş analistleri  müşteriyi ziyaret ederek müşteri taleplerini belirler. Müşteri Talepleri ile ilgili veriler hazırlanır ve yazılımı yapacak takım içerisinde değerlendirmeye sunulur. Yapılan değerlendirmede verilerdeki eksiklikler ve yapılması gereken değişiklikler tespit edilerek, son hali müşterinin onayına sunulur. Müşteriden gelen geri bildirimler dikkate alınarak, gerekiyorsa tekrar revize yapılabilir.
 
 
 İhtiyaç analizi:
 
Yazılım firmasının, müşterinin taleplerine ek olarak kendi tespit edebileceği farklı ihtiyaçlar, eksikler ya da hatalar olabilir. Bunlar müşterinin kendi tespit edebileceğinden farklı bilgi, yetenek ve teknolojiler gerektiriyor olabilir.
 
Bu nedenle firmanın bir süre analiz yapması hem söz konusu tespitlerin yapılması hem de müşterinin iş yapı şeklini anlamak, çalışanları tanımak açısından önemlidir. Kurum, müşterisinin ne iş yaptığını ve nasıl yaptığını bilmeden ona özel bir ürün geliştirmesi beklenemez.
 
Daha sonra yazılım uzmanları, iş analistleri tarafından hazırlanan ve müşteri tarafından onaylanan verileri kullanarak Yazılım İhtiyaçları ile ilgili bilgileri, takım içerisinde gözden geçirmeye sunar. Gözden geçirilerek son haline getirilen bilgi ve veriler referans alınacak  doküman olarak oluşturulur ve ekibe verilir.
 
 
 Tasarım:
 
Yazılım uzmanları, ekibe verilen  dokümanı kullanarak, yazılımı tasarım konusunda hazırlar, takım içerisinde değerlendirmeye sunar. Değerlendirilerek revize edilen doküman yayınlanır. Gerekirse, bu doküman müşterinin onayına sunulabilir.
 
Bir işletme içerisindeki herkesin kolayca anlayabileceği ve kullanabileceği ara yüzler tasarlamalı, karmaşık yapılara yer vermemelidir. İşletmeye özel yazılım satın almasındaki amaçlardan birinin işletmedeki çalışanların iş yükünü hafifletmek olduğunu unutmamalı ve çalışanlara, bu yazılımı kullanabilmek adına yeni sorumluluklar edinme gereksinime yol açmamasına dikkat etmesi gerekir.
 
 
• Kodlama:
 
Yazılım uzmanları, onaylı Yazılım İhtiyaçları ve Yazılımın Tasarımı dokümanına göre yazılım kodlamasını gerçekleştirir. 
 
Yazılımlar genelde farklı farklı modüllerin bir araya gelerek uyumlu ve entegre bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla öncelik bu modüller tespit edilir. Modüller belirlendikten sonra proje ekibi oluşturulur ve firma çalışanları ile görev dağılımı yapılır. Her bir modül tamamlandıktan sonra müşterinin onayına gönderilir. Eğer müşteri değiştirilmesi ya da eklenmesi gereken bir detaya ihtiyaç duyarsa istenen revizeler sağlanır. Tekrar müşteri onayına gönderilir. Onaylanan modüller birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde bir araya getirilerek özel yazılım ortaya çıkarılır.
 
Yazılan kodlar için takım içerisinde değerlendirme süreci işletilir. 
Kodu yazan yazılım uzmanı, değerlendirme sürecinde tespit edilen düzeltmeleri yapar ve kodlar üzerinde testler gerçekleştirilir.
 
 
• Test :
 
Uzmanlar, Yazılım İhtiyaçları Dokümanı içerisindeki gereksinimleri test eden senaryolardan oluşan Yazılım Test Dokümanını üretir ve kalifikasyon testleri yapılır. Hata bulunursa, yazılım uzmanı hatayı giderir ve test uzmanına geri iletir. Bu çevrim, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder.
 
 
• Entegre etmek:
 
Son haline gelen özel yazılım için bir sonraki adım şirkete entegre edilmesidir. Şirketin altyapısı ile uyumlu çalışabilmesi adına bazı entegrasyonlar gerekir. Bu uyumlulaştırma çalışmaları da belli bir sürece yayılabilir.
 
Yazılımın her bir çalışanın cihazlarına kurulması, mevcut sistemlere bağlanması, yönetim ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması gibi süreçler entegre çalışmalarına dahildir.
 
Bunların yanında en önemlisi yazılımın güvenliğinin sağlanmasıdır. Hem yazılıma hem de şirkete tehdit oluşturabilecek herhangi bir güvenlik açığının olmaması için uyumlulaştırma sürecinde tüm önemler alınmalıdır.
 
 
• Müşteri testleri:
 
Projenin tamamlanıp müşteri işletmeye entegrasyonu sağlandıktan sonra hemen çalışmaya başlamasını beklemek hata olur. Öncelikle bir süre test etmek gerekir.
 
Çalışanların yeni ürünü kullanmayı öğrenmesi, alışması için de bu test sürecine ihtiyaç vardır.
 
Bunlara ek olarak bir ürün hakkında verimlilik analizi yapmanın en iyi yolu onu denemektir. Test sürecinde şirketin tamamı ya da seçilen örnek bir grubun özel yazılımı kullanması, kullanım sırasında meydana gelebilecek hata ya da eksiklerin tespit edilmesine yardımcı olur.
 
Bu süreçte, tasarım aşamasında akla gelmemiş olan talepler olursa, gerekli revizelerin yapılması için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Test aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşılma ve herhangi bir revize talebi olmazda proje canlı olarak kullanıma açılır.

• Sürüm yayınlama ve kullanıma açma:
 
Entegrasyonu sağlanan, başarıyla testlerden geçen yazılımın son sürümü müşteriye sunulur ve uygun bulunursa yayınlanıp kullanıma açılır.
 

• Eğitim ve Destek:

Özel yazılım firmaları, müşterisine sağladığı hizmetten en yüksek faydanın sağlanabilmesi adına ürünü kullanacak çalışanlara ve yöneticilere eğitim verir. Yazılımın şirkete sağlayacağı faydalardan bahseder ve bu faydaların sağlanabilmesi ürünü nasıl kullanmak gerektiğini çalışanlara öğretir.
 
Eğitimin yanında teknik destek de önemlidir. Firmanın, ürettiği yazılımı sattıktan sonra müşteri ile ilişiğini tamamen kesmesi söz konusu olamaz. Çünkü bu ürünler düzenli bir bakım ve sürekli geliştirme isteyen ürünlerdir.
 
Çoğunlukla online altyapıda çalışan bu sistemlerin, gelişen teknolojiye paralel olarak geliştirilmemesi ve sistem gereksinimlerinin giderilmemesi durumunda sık sık problem yaratması kaçınılmaz olur. Bu nedenle özel yazılımı üreten firmanın sık sık bakımlar yapması gerekir.
 
Ayrıca mevcut piyasa koşullarına uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için düzenli sistem geliştirme sağlamalıdır. Bu yazılımlar uzun yıllar boyunca kullanılırken, şirketin de zaman içerisinde farklı yapılanmaya gitmesi gündeme gelebilir.
 
 
• Geri dönüşler:
 
Kullanılan programın kalitesi ve yapılan projenin başarısının değerlendirilmesi, daha sonra yapılacak işlerde başarı sağlayacağı için belirli aralıklarla geri dönüşler alınır.
 
 
Başarılı Bir Özel Yazılım Geliştirmek İçin Tavsiyelerimiz;
 
Özel Yazılım yaptırmak isteyen Kurumlara Bulut Bilgi Teknolojileri olarak verebileceğimiz tavsiyelerimizi maddeler halinde sıraladık. Projenizin zamanında ve sıkıntısız olarak devreye alınması için  bu kriterlere uymanız ve bu şekilde çalışılması önemlidir.

• İsteklerinizi not edin
• Planlamanızı yapın
• Yazılımın devreye alınacağı tarihi net olarak belirleyin
• Yazılımcıya taleplerinizi e-mail ile açık bir şekilde iletin
• Sabırlı olun, takviminize uymaya çalışın
• Sözleşme yapın
• Bir anda tüm modüllerini yazılım içinde olmasını istemeyin, özel yazılım geliştirmeyi fazlara bölün
• Firmanızda bir proje grubu kurun
• Haftalık olarak yazılım geliştirmeyle ilgili yazılım yapan firmadan bilgi alın
• Basit ve kullanabilir bir tasarım isteyin, tasarımdan daha çok yazılımın alt tarafına odaklanın
• Mobil cihazlarla uygun bir tasarım yapılmasını talep edin
• Özel yazılım geliştiren firmanın taleplerine hızlı cevap verin
• Yazılımın yayına alındığından sonraki bölümünü de dikkate alın, bakım anlaşması yapın.